Ingen får gå inn når det er sterk kuling

Byggingen av 727 studentboliger er stoppet av vinden.

I DET BLÅ: De såkalte modulboligene på Grønneviksøren skulle stått klar august 2011. Nå er det ingen som vet når beboere kan flytte inn. EIRIK BREKKE

Det er de såkalte modulboligene for studenter på Grønneviksøren ved Møllendal kirkegård det handler om. 727 studentboliger skulle Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) hatt ferdig her i august 2011. Nå er det ingen som vet når beboere kan flytte inn.

Boligdirektør Thorbjørn Haug i SiB bekrefter overfor BT at en prosjekteringsfeil har ført til at SiB har innført en beredskapsplan. Den går ut på at hvis det blåser mer enn 18 meter per sekund (tilsvarer sterk kuling) i gjennomsnitt, vil de som jobber der bli nektet å ta seg inn i bygningene.

Hvis det måles sterk kuling vil også området rundt bli avsperret i tilfelle husene skulle velte.

Stoppet

Det var meningen at samtlige bygninger skulle reises i åtte etasjer. Nå har SiB satt stopp ved tre etasjer til man får utbedret prosjekteringsfeilen i kvartal A, som er på åtte etasjer.

Boligdirektør Thorbjørn Haug i SiB avviser overfor BT at det er farlig å gå inn i bygningene, og bekrefter at arbeidere befinner seg der daglig.

— Men for å være på den sikre siden foretar vi daglige vindmålinger, og har innført beredskapsplanen ved veldig mye vind. Det er ingenting som tilsier at bygningene skal kunne velte. Men vi vil være på den sikre siden, sier han.

Haug understreker at det har vært foretatt daglige målinger siden nyttår, men at det ikke en eneste gang er påvist middelvind på over 18 meter pr. sekund.

Sjelden så mye vind

Det er byggherren, SiB, som selv har innført beredskapsplanen. Tilsynsleder Kåre Askvik i Arbeidstilsynet bekrefter overfor BT at tilsynet ikke har vært inne i bildet.

Vakthavende ved Vervarslinga på Vestlandet, Arnstein Tjøstheim, sier til BT at det er sjelden sterk kuling måles som middelvind (samme vindstyrke i mer enn 10 minutter) i Bergen. Han sier også at Grønneviksøren neppe er et veldig vindutsatt område. Spesielt sønnavinden blir skjermet fra Kronstadtoppen.

Vervarslinga foretar imidlertid sine målinger ved Florida og har ingen statistikk for Grønneviksøren.

Erstatningssak

Boligdirektør Thorbjørn Haug vil ikke opplyse hvem som er skyld i prosjekteringsfeilen. Han bebuder imidlertid erstatningssak. Det er entreprenørselskapet Faktor Industrier AS som har hatt ansvaret for byggeprosjektet, med en rekke underleverandører. Daglig leder i selskapet, Johann Bernhard Stenrød, ønsker ikke å kommentere saken, men henviser til SiB.

Studentboligene skulle ha vært innflyttingsklare i august 2011. Konkurs i moderselskapet til Faktor Industrier AS, Faktor Eiendom AS, førte til den første utsettelsen.

Thorbjørn Haug bekrefter at prosjekteringsfeilen ble oppdaget da SiB selv tok kontrollen på prosjektet etter den første forsinkelsen. Han vil ikke gå i detaljer om feilen, men på SiBs hjemmesider omtales forsinkelsen av byggeprosjektet slik:

«Ved utvidet kontroll av prosjektet fant vi at det var mangler i deler av prosjekteringen. Dette er svært alvorlig for et prosjekt i den størrelsen Grønneviksøren er. I tillegg er det svært overraskende da det er velrenommerte byggtekniske rådgivere som har ansvaret for prosjekteringen. Disse feilene var såpass alvorlige at videre bygging ble stoppet til vi fikk oversikt over hva man skulle gjøre for å rette dem. Det er helt uakseptabelt for SiB å overta et prosjekt, og flytte inn studenter før vi er 110 prosent sikker på at byggene på alle mulige måter er sikre».

KAN VÆRE FARLIG: Ingen får gå inn i disse bygningene på Grønneviksøren hvis det måles sterk kuling. EIRIK BREKKE