• FOTO: Kjell Magne Rong

Stal steinknusar

Frekke fantar på Voss. Meisla laus fleire tonn tung maskin.