- Mastene gir dyrere kraft

Eksport er hovedmotivet for Simadal-Samnanger, sier fagforeningsleder Leif Sande. Han tror «kraftmotorveiene» Statnett bygger vil gi høyere strømpriser i Norge.

  • Heidi Ryste
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 12 år gammel

— Det Statnett gjør er å bygge en motorvei for elkraft ut av regionen, sier forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande. Industri Energi er det største fagforbundet i blant annet Statoil og Hydro.

Han peker på at i tillegg til kraftledningen mellom Simadal og Samnanger, skal linjene fra Sauda og sørover rustes opp. Dessuten fikk Statnett konsesjon for en fjerde sjøkabel fra Sørlandet til Danmark, samme dag som konsesjonsvedtaket for Simadal-Samnanger kom.

— Dette dreier seg like mye om å få kraft ut av Bergen, sier Sande.

- Vil gi høyere strømpriser Statnett og olje- og energiministeren har argumentert med at kraftlinjen i Hardanger er nødvendig for å unngå situasjonen i Midt-Norge, hvor man fikk svært høye kraftpriser. Sande mener imidlertid at byggingen av Simadal-Samnanger vil føre til økt eksport, og dermed økte priser for norske forbrukere.

— Det er fordi markedskraften i Europa er mye høyere. Linjene kan bygges ut uten at det koster Staten eller Statkraft noe. Samtidig er det de som har fordelen av dette, som får selge kraft. Slik sett blir det en samfunnsmessig subsidiering av kraftselskapene, mens forbrukerne vil få høyere priser, sier Sande.

Dette vil også påvirke industrien som vil få høyere strømpriser, sier Sande.

— Men i den store sammenhengen er det mye bedre å få fremstilt det som at bergenserne holder på å miste strømmen, sier Sande.

Han mener at for å sikre forsyningen til Bergen, kunne man valgt mobile gasskraftverk, slik man har gjort i Midt-Norge.

— Situasjonen i Midt-Norge er helt forskjellig, fordi de har for lite kraft i forhold til hva de bruker. På Vestlandet er det ikke for lite kraft, men det trengs beredskap på de verste vinterdagene dersom en av linjene ryker, sier Sande.

— Sjansen for det er forsvinnende liten, derfor vil et mobilt kraftverk stort sett bare være i beredskap, sier Sande.

Kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett avviser at eksport er hovedmotivet for kraftlinjen i Hardanger.

— Det har overhodet ingenting med behovet for krafteksport å gjøre. Leif Sandes påstander om dette er grunnløse spekulasjoner. Dette har med sikker strømlevering til forbrukerne i Hordaland å gjøre. Kraftledningen er planlagt og ønsket gjennomført ut ifra et stort behov for bedre nett i bergensområdet og Hordaland, sier Akselsen.

Kan påvirke eksporten Sjøkablene til Danmark mener han har skapt en vinn-vinn-situasjon.

— Danskene ville aldri kunne satse så mye på vindkraft hvis det ikke var for samspillet med den norske vannkraften. Det er ikke det samme som at vi har storstilt eksport. Og dette har altså dessuten lite eller ingenting med kraftledningen fra Simadal til Samnanger å gjøre, sier Akselsen.

Han mener heller ikke at strømprisen vil øke for norske forbrukere som følge av at det blir enklere å eksportere kraft.

— Vi har gjort mange og utallige analyser på hvordan dette slår ut i praksis. Prisene i Norge blir litt høyere når det er mye vann i Norge og vi normalt har veldig lave priser ved en sterkere oppkobling mot Europa, sier Akselsen. Når det er lite vann og prisene normalt blir høyere, vil de imidlertid ikke bli så høye på grunn av økt tilgang på kraft fra Europa, ifølge Akselsen.

— Gjennomsnittsprisen vil påvirkes svært lite av dette fordi vi snakker om utveksling og ikke eksport. Det vil altså gå kraft begge veier, sier Akselsen.

- Vil Simadal-Samnanger føre til økt eksport av kraft?

— Nei, det kan jeg ikke se at den vil. Den vil nok ha en viss betydning for vår evne til å spille sammen med andre land, men det er naturligvis ikke der argumentasjonen ligger.

Enig med LO-toppen? Si din mening her.

Publisert: