Brann i sentrumsbygård

Full utrykning til Bohrs gate.