Bussnummer til forvirring?

Bussruter har fått nye nummer. Neste år kommer nye nummer igjen. Det skal bli logisk.