• VELGER Å BLI: - Det viktige nå blir å følge opp og vise at vi gjør forandringer, sier Ingrid Johanne Garnes, klinikkdirektør ved KK. FOTO: MARIE HAVNEN

Leger og jordmødre skal kurses i å prate med pasientene

KK har allerede laget avtaler med de som skal kurse alle ansatte i å snakke med pasientene.