• (1/4)
    NIBARNSFAMILIE: Familien Aasheim håper at et nytt hus kan stå klart i 2012. Bak fra venstre Elin Maria Aasheim, Kine Maria (9), Andrea (17) Ruben (13). I midtre rekke: Caspian (2), Patrik (6), Dennis (3) og Kato (12). Fremst: Helge (42) og Oliver (3). Remi (15) var ikke til stede da bildet ble tatt. FOTO: ROAR CHRISTIANSEN

Nibarnsfamilie husløse i ett år

Familien Aasheim har bodd midlertidig i tre hus siden husbrannen sist nyttårsaften. Uten forsikring sto de på bar bakke.