• LAVT: Det er ikke store klaringen mellom broen og passerende tungtrafikk. FOTO: LEIF GULLSTEIN

Lastebil flyttet jernbanebro