Sommerstille i boligmarkedet

Boligprisene falt med 1,5 prosent fra juni til juli. Det er omtrent som ventet i sommerferiemåneden.