Roser kommunen og helsevesenet

En til en-bemanning døgnet rundt koster rundt 2,5 millioner kroner i året. Arne Bergsvåg er takknemlig for all hjelpen han får til å leve.