- Veldig alvorlig

Gruppeleder i SV, Oddny Miljeteig, sier tiltalen mot Payan er en alvorlig situasjon.