Slutt for garveriet

Borge garveri på Osterøy startar ikkje opp igjen etter konkursen.