MC-folkets 17. mai

Festplassen syder av skinnfolk og hestekrefter.