Drømmen truet av datatabbe

Mariel Valle Hansen (19) var fornøyd da hun leverte den elektroniske eksamenen, men filen hun lastet opp var tom. Ingen kontrollerer at elevene leverer riktig fil.