Uatskillelige i et halvt hundreår

Arvid Erdal og Van de Graaff-generatoren ved Geofysisk institutt har jobbet sammen i over 50 år. I dag er han den eneste som kan betjene generatoren.