- Ranet på gaten

18-åringen skal ha blitt angrepet og forlatt i en snøfonn.