Sterk økning i svevestøvet

Sentrumsgatene støver ned. Mye av svevestøvet kommer fra piggdekk. Hver fjerde piggdekkbilist kjører ulovlig.