Byrådet får brøytekritikk

Bystyret er kritisk til manglende brøyting, og vil evaluere vinterberedskapen i kommunen.