Fergen satt fast

Tide-ferge satt fast i kaien på Tysnes. Ingen kommer over fjorden onsdag kveld.