2. D — Der hvor figurene overlapper hviskes de ut.

4. F - Ingen figur har like antall horisontale eller vertikale streker .

6. B - Ingen av grunnfigurene (firkant, sirkel, kryss) med tilhørende mønster er lik i hver rad eller kolonne.

8. E - Der hvor fargene overlapper hvisker de ut.

10. C - Figurene beveger seg et hakk mot klokken horisontalt og to hakk vertikalt.

12. E - Mønsteret går på tvers av figurer.

14. D - Pilen roterer mot klokken, mens de svarte symbolene roterer med klokken.

16. E - Der hvor fargene overlapper hvisker de ut.

18. C - Horisontalt fjernes to prikker de siste to feltene, mens det fjernes en linje i det siste. Vertikalt fjernes en linje de to siste feltene, mens det fjernes en prikk i det siste.

20. C - Hvite og svarte prikker som overlapper bytter farge og side. En mer komplisert utgave av oppgave 16.