Jakter på «Nikkersmannen»

Hellen skole i Bergen ber politiet spore opp en blotter som har vist seg frem for elevene flere ganger.