Iden overtar etter Johan Brekke som har hatt jobben de siste seks årene. Iden har vært konstituert i stillingen siden 1. april. I første omgang er han konstituert i stillingen ut 2014.

Iden ble jurist i 1991, og er i tillegg utdannet sykepleier fra 1984. 54-åringen har også psykologi grunnfag fra 1979.

Bakgrunnen for at Iden er konstituert er at departementet har bestemt at inntil en ny politistruktur er fastsatt, skal et politimesterembete ikke ansettes på åremål, men ved konstitusjon, som begrenses til og med 31. desember 2014.