Stortingsvalget 2013: Målinger og informasjon fra NTB

NTBs valgapp gir deg oversikt over Stortingsrepresentantene, målingene og historiske resultater.