• SLITT: Den røde eneboligen i Gors vei trenger maling og vedlikehold. Husene i bakgrunnen står også tomme. FOTO: RUNE SÆVIG

Forsvarshus forfaller

Halve nabolaget ved Haakonsvern ligger som en spøkelsesby. Forsvarsbygg venter på penger.