Bjørgeveien delvis stengt

Kommunen må reparere vannledning.