- Blødningsfeberen ebola har allerede tatt mer enn 4000 menneskeliv og omtrent 8000 personer skal være smittet. Kan vi klare å stoppe denne epidemien?

Ja, det er jeg sikker på, men spørsmålet er hvor raskt. Vi trenger tre ting: en medisin som virker fort og kan produseres på kort tid, en vaksine som virker langvarig og forebyggende, og en sterk oppgradering av helsesystemet i Vest-Afrika. Siden så mange av dem som dør er helsearbeidere, påvirker det pasienter som trenger helsehjelp av andre grunner. I Liberia ser vi blant annet at fler kvinner dør i barsel på grunn av mangelen på helsepersonell.

- Hvorfor begynte du å forske på ebola?

Det startet faktisk på grunn av terrorangrepene 11. september 2001. Plutselig ble amerikanske myndigheter bekymret for biologisk krigføring. Fordi ebola var og er en mulig trussel i forbindelse med bioterror, ble det satset på mer på feltet. Jeg var egentlig ikke så veldig interessert i ebola, men etter hvert som vi så at forskningen bar frukter ble jeg veldig engasjert. Jeg ville bevise at tobakksplanter kan brukes til å produsere medisiner og vaksiner på en rask og billig måte.

- Hvorfor brukes nettopp tobakksplanter til å lage ebola-medisinen ZMapp, som du står bak?

Vi tar antistoffer som mus produserer når de er blitt utsatt for ebola-virus, tilpasser antistoffene mennesker og dyrker dem frem i genmodifiserte tobakksplanter. Det skjer ved at vi setter genene som koder for antistoffene inn i planten. Fordelen er at tobakksplatene kan produsere store mengder antistoffer relativt raskt, på rundt to uker. Og tid er viktig om man har med en epidemi å gjøre, eller et terrorangrep for den saks skyld. Men vi ser fremdeles at vi mangler ressurser og ikke møter etterspørselen.

- ZMapp er en eksperimentell medisin uten dokumentert effekt, og er omdiskutert fordi den inntil i sommer kun hadde vært testet på dyr. Hvilken kritikk møter du?

Det stemmer at vi har møtt mye kritikk fordi medisinen ikke har gått gjennom det normale testløpet. Etter planen skulle vi ikke sikkerhetsteste medisinen på mennesker før om to år. Men på grunn av krisen som brøt ut i sommer måtte vi droppe disse siste testene. Som forsker jeg enig i at man må være skeptisk og følge prosedyrene. Men som privatperson er jeg overbevist om at den fungerer og at det var riktig å behandle de syv pasientene som har fått den. Jeg tror ZMapp blir helt sentral i den videre kampen mot ebola.

- Det tar tid å fremstille medisin. Hvor mange doser forventer du blir laget før året er omme?

Det tar fire til seks uker å lage en dose, og noe lengre tid når man lager flere. Jeg tror vi kan klare å lage 1000 doser før 2015, hvis alt går bra. Men det er ikke nok, og vil knapt dekke behovet til helse- og hjelpearbeidere. I løpet av neste år vil vi forhåpentlig ha laget nok medisin for å behandle alle vi må, men det er nå, tiden før vi kommer dit, som er den store utfordringen.

- Hvordan bør disse nye dosene fordeles?

Heldigvis bestemmer ikke jeg det. Men jeg er overbevist om at alle dosene vil kjøpes av forskjellige stater og gå til humanitært bruk. Etter min oppfatning er det leger og sykepleiere på frontlinjen i Vest-Afrika som må behandles først.

- Når kan vi forvente å se en Ebola-vaksine?

To ulike vaksiner testes nå, og det finnes i hvert fall to andre som er under utvikling. Utfordringen er ikke bare å lage vaksinen, men å distribuere dem i land med dårlig infrastruktur. Vi trenger en vaksine som kan legges i lasteplanet på en bil og kjøres ut i jungelen, ikke en vaksine som krever et høyt utviklet helsesystem. Likevel er det viktigste akkurat nå å fremstille medisin som kan behandle de som allerede er smittet.

- Mandag holdt du foredrag i Bergen, etter en liten «norgesturné». Hva tenker du om at norske helsemyndigheter samme dag annonserer at det ikke er aktuelt å gjøre storinnkjøp av ebola-medisin som ZMapp?

Hvert lands helsemyndigheter må ta sine egne beslutninger, det skal jeg ikke legge meg opp i. Og det er forståelig at de er forsiktige, for det finnes lite data på ZMapp i dag. Men når vi får mer fakta på bordet, tror jeg presset på myndighetene vil øke. Om man ser at det faktisk fungerer vil stadig flere kreve at myndighetene betaler for det som er det beste alternativet.