• FAVORITTEN: Audun Lysbakken peker seg ut som favoritt til å overta ledelsen av SV. Heikki Holmås lanserte sitt kandidatur kort tid etter at Halvorsen varslet sin avgang, og nestlederne Bård Vegar Solhjell er også en utfordrer. FOTO: EIRIK BREKKE

- Lysbakken blir SV-leder

Oddny Miljeteig er sikker i sin sak. Hun er ikke alene.