• FIKK EN MILL: Brevet med steinen fra Stoltzekleiven ble sendt ut til byens næringsliv. Her ba kommunen om støtte til opprustingen av turstien. FOTO: ARKIV

Stein på stein ga en million

Bergen kommune sendte ut brev med stein fra Stoltzekleiven, der de ba om støtte til opprustingen av løypen. Byens næringsliv svarte med å gi en million kroner.