• UTBRUDD: To gasskyer av ladete partikler er på vei mot jorden etter flere utbrudd på solen. FOTO: NASA

Stor eksplosjon på solen kan slå ut strømmen

Advarer mot solstorm etter en serie utbrudd.