Paraglider satt fast i tre

Uskadd, men måtte ha hjelp til å komme seg ned.