Nye søk etter Stian

Lørdag søkte Bergen Brannvesen med froskemenn i havnebassenget og utover langs Mobergsviken, i håp om å finne den savnede Stian Haugland.