Vil ha plan for barnehageutbygging

Den nye barnehagealliansen vil pålegge byrådet å lage en ny samlet utbyggingsplan for barnehager i Bergen.