Vårbading mot allergi

Anne Sofie Tveit (16) fra Hop synes tidlige vårbad demper pollenplagene.