Tar selv feil

Ikke rart at utenforstående kan ta feil av høyreekstremister og antirasister. Uniformen er den samme, og selv internt i miljøene kan det oppstå forvirring.