Framtidsvyene

Til dagens styremøte er tala klare nok. Eigaren, Philips Bros. i USA, vil finna det lønsamt å kutta det meste av kalkbrenninga, og produksjonen av kalsiumkarbid og cyanamid ved smelteverket i Odda.