Norsk tråler tatt med 30 tonn for mye

Den norske tråleren "Stålegg Senior" er oppbrakt av Kystvakten på grunn av last som ikke er ført inn i fangstdagboka.