- Ansett kvinner, Anne-Grete

Fra uventet hold angripes byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen for slett likestillingsinnsats. Unge Høyres leder i Bergen krever handling og kjønnsbalanse.