Så kom sorgreaksjonen

Først sjokk og vantru, så sorg. I går søkte Husnes-ungdommen saman og sørgde over søndagens dobbeltragedie på Sunde.