Ulovlig kutt rammer skolesvake

De aller svakeste barna rammes på Stord. Kommunen bryter loven når den kutter spesialundervisningen med ti prosent.