&laquo;Et av de store trærne <br/>i skogen er falt&raquo;

Det var bildet Victor Meyer, sokneprest i Sandviken, brukte om botaniker og professor Knut Fægri senior under bisettelsen på Møllendal tirsdag. - Skogen blir en annen etter at dette treet er borte, fortsatte han.