• HAR ANKET: - En gangbro i glass og stål mellom to verneverdige sjøboder blir helt klart et fremmedelement i bygningsmiljøet, sier Anne K. Irgens, leder i Stranden Grend Velforening. Gangbroen er planlagt mellom bodene - i andre etasje i bildets øvre kant. FOTO: Marita Aarekol

Vil ikke ha gangbro her

Naboer reagerer kraftig på at Bergen kommune har gitt tillatelse til at det kan bygges en gangbro i glass mellom to boder i Sandviken.