Byrådet har mistillit til fylkestinget

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen gir ikke mye for et løfte fra fylkestinget. - Jeg tror rett og slett ikke at fylkestinget vil holde ord når det lover å dele riksvegbevilgningene likt mellom Bergen og resten av Hordaland fylke.