Gravskjendig på Bømlo

Natt til søndag ble ni gravstøtter veltet på gravplassen ved Lykling kirke på Bømlo. Kirkevergen reagerer med forferdelse.