Krever stans i asylutsendelser

15 medlemmer av den nye Utlendingsnemnda krever nå øyeblikkelig og uten unntak stans i alle tvangsutsendelser av asylsøkere.