Slik har Else ligget i en måned

Her ligger trebarnsmoren Else Beate (48) urørlig i sin egen seng. Bak mørke gardiner og solbriller mot lyset. Sov-i-ro mot hverdagslyder. Makter ikke spise. Smertene lammer den vevre kroppen.