140 elever kan miste norskopplæring

144 elever kan miste norskopplæring ved St. Paul skole i Bergen. Skolen ber foreldre søke andre skoler.