Initiativtaker gikk konkurs

Regningene var ubetalte og kassen tom. Styrelederen for Eldrehjelpen ble slått konkurs.