Kommunen krevde å få gratis tomt

Johan Løtvedt fikk kniven på strupen av kommunen: Gi oss en del av området helt gratis, så får du lov å selge fire boligtomter.