Sjiraffutgaven av Sæverud

Lavt ligger de og flekkete er de. Det var vel ikke meningen at alle ringene i Sæverudmonumentet skulle ruste?