Ingen vil jobba på «føden» i Lærdal

Det er framleis heilt uvisst kva fødetilbod kvinner i Indre Sogn får etter nyttår. Ingen vil arbeida på fødestova som skal erstatta fødeavdelinga ved sjukehuset i Lærdal.